Jag försöker betala men har inte mottagit sms till min telefon

Följ