Customer Support

CSMgr.8686 August 01, 2013 Announcements

Boku в даний час недоступна в Україні. Будь ласка, продовжуйте наш сервіс підтримки сайту, щоб отримати інформацію про наявність.

Natasha.5466 January 23, 2013 Announcements

Från den 31 januari kommer alla svenska kunder att behöva registrera sig med WyWallet för att göra betalningar med Boku. För att registrera dig så kan du antingen gå till http://wywallet.se/ eller skicka "WW" till 71798 från din mobiltelefon. Det ar gratis att registrera sig men om du skickar sms till 71798 så kan en sms-avgift från din mobiloperatör tillkomma.

CSMgr.8686 May 10, 2012 Announcements

For Proximus subscribers in Belgium, please see Belgium FAQ forum for M-Pay activation: https://boku.zendesk.com/forums/20840252-belgium-faq

Voor Proximus-abonnees in België, zie België FAQ forum voor M-Pay activering: https://boku.zendesk.com/forums/20840252-belgium-faq

 

Overview | Recent